Βαθμολογίες εξετάσεων προόδου 2018Β

Βαθμολογίες εξετάσεων προόδου 2018Β

Οι βαθμολογίες εξετάσεων προόδου χειμερινού εξαμήνου 2018Β για όλες τις ειδικότητες έχουν αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων.