Βεβαίωση Διδακτικής Προϋπηρεσίας – Ολοκλήρωσης Έργου

Βεβαίωση Διδακτικής Προϋπηρεσίας – Ολοκλήρωσης Έργου
Εκδόθηκαν οι Βεβαιώσεις Διδακτικής Προϋπηρεσίας και Ολοκλήρωσης Έργου για το εαρινό εξάμηνο 2017.
Οι εκπαιδευτές μπορούν να τις παραλάβουν Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 14:00.