Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς

Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς

Πληροφορίες Ειδικότητας

Συνοπτική περιγραφή ειδικότητας

Η ειδικότητα αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα των τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών/ αεροπορικών εταιρειών.

Το  Στέλεχος  Υπηρεσίας Αερομεταφοράς είναι  ένας  ειδικευμένος εργαζόμενος, που κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα:

 • Εξυπηρέτηση επιβατών και αεροσκαφών.
 • Παροχή πληροφοριών για τη μεταφορά αποσκευών και εμπορευμάτων.
 • Επίγεια εξυπηρέτηση αεροπορικών μεταφορών μέσα σε περιβάλλον αεροδρομίου.
 • Επίγεια εξυπηρέτηση σε επιχειρήσεις στις οποίες η μεταφορά εμπορευμάτων αποτελεί τμήμα των δραστηριοτήτων τους Legend of Camelot.
 • Καλές γνώσεις για τις εξελίξεις στις αεροπορικές εταιρείες, τη λειτουργία των αεροδρομίων και τις εκεί παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Υποστήριξη   και  στον  διοικητικό   τομέα   του  συνόλου  της  αεροπορικής επιχείρησης  φορέα/οργανισμού  που  εφαρμόζει  σύγχρονες  μεθόδους  και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο.
 • Οργάνωση και λειτουργία τουριστικού γραφείου.
 • Συστήματα λειτουργίας γραφείου (Front/Back Office).

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της τουριστικής  αεροπορικής  και  ταξιδιωτικής  βιομηχανίας,  συμπεριλαμβανομένων τουριστικών γραφείων, τουριστικών οργανισμών, τουριστικών επιχειρήσεων 파이썬 으로 파일 다운로드.

 

Ορισμός και περιγραφή ειδικότητας

Η ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσίας Αερομεταφοράς» αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα των αεροπορικών/ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Το   Στέλεχος   Υπηρεσίας   Αερομεταφοράς   είναι   ο   επαγγελματίας   ο   οποίος ασχολείται με την εξυπηρέτηση πελατών που θέλουν να ταξιδέψουν αεροπορικώς, κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να εργάζεται σε θέματα εξυπηρέτησης επιβατών και αεροσκαφών, παροχής πληροφοριών για τη μεταφορά αποσκευών και εμπορευμάτων, γενικής φροντίδας, εποπτείας και διεκπεραίωσης όλου του κύκλου εργασιών με αντικείμενο την αερομεταφορά  επιβατών  και εμπορευμάτων,  την  επίγεια  εξυπηρέτηση αεροπορικών μεταφορών μέσα σε περιβάλλον αεροδρομίου, την επίγεια εξυπηρέτηση σε επιχειρήσεις στις οποίες η μεταφορά εμπορευμάτων αποτελεί τμήμα των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον λειτουργεί υποστηρικτικά και στον διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στη διεύθυνση και στον έλεγχο.

Το Στέλεχος Υπηρεσίας Αερομεταφοράς υποστηρίζει την εταιρική πολιτική σε θέματα επιχειρησιακής λειτουργίας, τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ή νόμους σε θέματα επίγειας εξυπηρέτησης επιβατών και αεροσκαφών, καθώς επίσης και τη διοίκηση στην επίτευξη των στόχων της αεροπορικής επιχείρησης Then download.

Επιπλέον, υποστηρίζει την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων, τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της αεροπορικής επιχείρησης και, τέλος, τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της τουριστικής/αεροπορικής επιχείρησης.

Ως ειδικά επαγγελματικά προσόντα μπορούν να αναφερθούν τα εξής:

 •  Οργάνωση   και   λειτουργία   τουριστικού   γραφείου   και   αεροπορικής εταιρείας.
 •  Συστήματα λειτουργίας γραφείου (Front/Back Office).
 •  Διαχείριση     του     εισερχόμενου/εξερχόμενου     τουρισμού και  του επαγγελματικού τουρισμού και διεκπεραίωση των ταξιδιωτικών τυπικοτήτων.
 • Αερομεταφορές.   Καλές   γνώσεις   για   τις   εξελίξεις   στις   αεροπορικές εταιρείες,   τη   λειτουργία   των   αεροδρομίων   και   τις   παρεχόμενες υπηρεσίες Download Annara Sumanara.
 • Αεροπορικοί ναύλοι – Έκδοση εισιτηρίων – Συστήματα κρατήσεων.

 

Αρμοδιότητες/Καθήκοντα

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω καθήκοντα:

Αναλαμβάνει την επίγεια εξυπηρέτηση των επιβατών των αεροσκαφών.

 • Υποδέχεται τον επιβάτη και τις αποσκευές του για έλεγχο (check-in) εφαρμόζοντας όλες τις διαδικασίες για την ομαλή διεξαγωγή επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών.
 • Διαχειρίζεται τις κρατήσεις των επιβατών και εκδίδει εισιτήρια αεροπορικά λαμβάνοντάς υπόψη τις ειδικές κατηγορίες επιβατών και με βάσει τα ισχύοντα συστήματα κρατήσεων, θέσεων και έκδοση εισιτήριων.
 • Διαχειρίζεται     τυχόν     προβλήματα     (απώλεια     αποσκευών, καθυστέρηση πτήσεων και λοιπά) βάσει τεχνικών εγχειριδίων 세븐나이츠 apk 다운로드.
 • Διαχειρίζεται τις αποσκευές βάσει των ισχυόντων κανονισμών της ΙΑΤΑ, διαχειρίζεται τη μεταφορά κατοικιδίων στην καμπίνα επιβατών βάσει των κανονισμών της ΙΑΤΑ.

Εξυπηρετεί τις επίγειες λειτουργικές ανάγκες των αεροσκαφών.

 • Διαχειρίζεται  τα  μηνύματα  κίνησης  του  αεροσκάφους  (ορισμοί χρόνων άφιξης και αναχώρησης, μήνυμα άφιξης, αναχώρησης, καθυστέρησης, φρασεολογία μηνυμάτων, κωδικοί μηνυμάτων καθυστέρησης, αποκλίσεις από το πρόγραμμα πτήσης).
 • Υπολογίζει τα συνολικά βάρη του αεροσκάφους και συμπληρώνει τα σχετικά έγγραφα.
 • Συντονίζει   τις   διαδικασίες   που   απαιτούνται   για   την   ομαλή λειτουργία   του   αεροσκάφους   κατά   την   παραμονή   του   στο έδαφος movie internship subtitles.
 • Καθοδηγεί το αεροσκάφος διά σημάτων στον χώρο στάθμευσης (Marshalling).
 • Ανεφοδιάζει το αεροσκάφος με καύσιμα.
 • Χειρίζεται τη λειτουργία της πόρτας καμπίνας επιβατών και των θυρών χώρων αποσκευών.
 • Τοποθετεί χειροκίνητη και αυτοκινούμενη σκάλα στο αεροσκάφος βάσει τεχνικών εγχειριδίων.

Παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης των εμπορευμάτων και ταχυδρομείου των αεροπορικών εταιρειών turtle.

 • Μεγιστοποιεί   τη   χρησιμοποίηση   του   χώρου   στα   διαμερίσματα φόρτωσης του αεροσκάφους.
 • Γνωρίζει τη χρήση και τη σωστή φόρτωση των ULD για να δεχτούν εμπορεύματα προς μεταφορά.
 • Χειρίζεται τα ειδικά φορτία (ζώα, επικίνδυνα υλικά, σωροί).
 • Αντιλαμβάνεται και συμπληρώνει φορτωτικές στο πρότυπα της ΙΑΤΑ, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές υπολογισμού των ναύλων φορτίου, την ορολογία και τους ορισμούς αερομεταφοράς εμπορευμάτων.
 • Φορτώνει  το  αεροσκάφος,  χρησιμοποιώντας  τα  Unit  Load  Devices (ULD) και τηρώντας τις τεχνικές οδηγίες που εφαρμόζονται από τεχνικό εγχειρίδιο της ΙΑΤΑ (τύποι, μεγέθη, βάρη, αναγνώριση) nulldc.
 • Αποδέχεται     γενικό     φορτίο,     συσκευασίας     και     συνοδευτικών εγγράφων.
 • Συμπληρώνει τα υπολογιζόμενα έγγραφα μεταφοράς εμπορευμάτων, εκδίδει τη γενική φορτωτική.
 • Υπολογίζει  τους  ναύλους  βάσει  γενικών  κανόνων  αερομεταφοράς (εγχειρίδια TACT Rules & TACT Rate).
 • Ελέγχει τη συσκευασία του φορτίου και επιβλέπει τη μεταφορά του.
 • Χρησιμοποιεί   και   γνωρίζει   το   παγκόσμιο   σύστημα   ανεύρεσης απολεσθεισών αποσκευών για την αεροπορική μεταφορά 오라클 10g client 다운로드.
 • Αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τα επικίνδυνα υλικά βάσει των τεχνικών εγχειριδίων της ΙΑΤΑ (Class 1 Class 8).
 • Γνωρίζει και χρησιμοποιεί τις ετικέτες των επικίνδυνων υλικών που επικολλώνται στη συσκευασία.
 • Συμπληρώνει  τα  σχετικά  έγγραφα  επί  ανεύρεσης  μη  δηλωθέντων επικίνδυνων υλικών και αποσκευών.

Παρέχει υπηρεσίες που μπορούν να καταναλωθούν από μεμονωμένους ταξιδιώτες (Individuals) ή οργανωμένες ομάδες ταξιδιωτών (Groups) 레빗 2019 다운로드.

 • Εκδίδει  εισιτήρια  πλοίων,  τρένων,  λεωφορείων και  άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς.
 • Κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία (υπηρεσίες διαμονής και εστίασης).
 • Παρέχει   υπηρεσίες   σχετικές   με   τον   θαλάσσιο   τουρισμό   (κρουαζιέρες-yachting).
 • Παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
 • Παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τη χρήση τουριστικών λεωφορείων.
 • Παρέχει υπηρεσίες σχετικές με νέες μορφές τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (αθλητικός, πολιτιστικός, περιπέτειας κ.ά.).
 • TourLeader
 • Εκδίδει τα εισιτήρια και τα voucher για λογαριασμό του πελάτη.

Προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο ή τομέα

Οι απόφοιτοι του τμήματος «Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς» έχουν καταρτιστεί επαγγελματικά προκειμένου να καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της τουριστικής/ταξιδιωτικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών εταιρειών, τουριστικών γραφείων, τουριστικών οργανισμών και τουριστικών επιχειρήσεων. Μπορούν να εργαστούν σε:

Αεροπορικές εταιρείες·

Αεροδρόμια·

Γραφεία έκδοσης εισιτηρίων·

Εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αερομεταφορών·

Επιχειρήσεις αντιπροσώπευσης αεροπορικών εταιρειών (GSA)·

Cargo Agents·

Μεταφορικές εταιρείες·

Τουριστικά γραφεία·

Επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών (ενοικιάσεις αυτοκινήτων)·

Οδηγός Σπουδών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα