Γενικές Πληροφορίες ΙΕΚ

Τα Ινστιτούτα Επαγελματικής Κατάρτισης (I.E.K) Δημόσια και Ιδιωτικά, εποπτεύονται απο την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γένιας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Melon flac download.

Στόχος τους είναι να παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων php ftp 다운로드. Παράλληλα, στους καταρτιζόμενους παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων δεξιοτήτων, σχετικών με τις αποκτηθείσες γνώσεις τους Hunter. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία εξασφαλίζοντας συγχρόνως την ομαλή και εύρυθμη προσαρμογή τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας taeju.

Για τις διάφορες ειδικότητες των ΙΕΚ, δεκτοί γίνονται απόφοιτοι Λυκείου.

Το διδακτικό έτος στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) άρχεται την 1η Οκτωβρίου και μετατίθεται, σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής, την αμέσως επόμενη Δευτέρα, και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα φοίτησης έκαστο το ανώτερο 300 ωρών κατάρτισης 고스트 버스터즈 다운로드. Οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις στους ανωτέρω φορείς πραγματοποιούνται ανάλογα την περίπτωση από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους work instructions.

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργασιακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών usb driver. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο και απευθύνεται, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας τυπικής και μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας ή και απόφοιτους ΣΕΚ 모닝스타 다운로드. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα μετά το δεύτερο εξάμηνο φοίτησης 넷스케이프 다운로드.

Η κατάρτιση στο ΙΕΚ Γλυφάδας διεξάγεται καθημερινά απογευματινές ώρες

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν -υποχρεωτικά- θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα 사주박사 다운로드. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζόμενων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διεξαγωγή τελικών εξετάσεων, στο τέλος του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, επιπέδου 5.