Γενικές Πληροφορίες Σ.Α.Ε.Κ.-Κανονισμός Λειτουργίας-About Us

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων ΙΕΚ

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ (05-12-2021)

Τα Ινστιτούτα Επαγελματικής Κατάρτισης (I.E.K) Δημόσια και Ιδιωτικά, εποπτεύονται απο την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γένιας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στόχος τους είναι να παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων Melon flac download. Παράλληλα, στους καταρτιζόμενους παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων δεξιοτήτων, σχετικών με τις αποκτηθείσες γνώσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία εξασφαλίζοντας συγχρόνως την ομαλή και εύρυθμη προσαρμογή τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας php ftp 다운로드.

Για τις διάφορες ειδικότητες των ΙΕΚ, δεκτοί γίνονται απόφοιτοι Λυκείου.

Το διδακτικό έτος στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) άρχεται την 1η Οκτωβρίου και μετατίθεται, σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής, την αμέσως επόμενη Δευτέρα, και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα φοίτησης έκαστο το ανώτερο 300 ωρών κατάρτισης. Οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις στους ανωτέρω φορείς πραγματοποιούνται ανάλογα την περίπτωση από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους Hunter.

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργασιακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο και απευθύνεται, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας τυπικής και μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας ή και απόφοιτους ΣΕΚ taeju. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα μετά το δεύτερο εξάμηνο φοίτησης.

Η κατάρτιση στο ΙΕΚ Γλυφάδας διεξάγεται καθημερινά απογευματινές ώρες

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν -υποχρεωτικά- θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα 고스트 버스터즈 다운로드. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζόμενων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διεξαγωγή τελικών εξετάσεων, στο τέλος του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης work instructions. Η Βεβαίωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, επιπέδου 5.

 

About us

The Vocational Training Institute of Glyfada (IEK Glyfada’s), which is supervised by the General Secretariat for Lifelong Learning and Youth is housed in a modern building, built in 2000 which has 6 computer laboratories, 3 drawing labs, physiotherapy and nursing laboratory, infant care hall, medical laboratories, interior architecture and decoration lab, aesthetics and makeup ateliers and 16 classrooms with a total capacity of 300 people usb driver. It also disposes of a multipurpose hall for 500 people, separate courtyards for relaxation and sports activities, access to an indoor gym, access for the disabled, parking spaces and green spaces.IEK Glyfada’s has applied in order to become an Experimental Vocational Training Institute.

The specialties that operate in IEK Glyfada’s are among others:

 

·         Executive of Administration and Economy in the field of Tourism·         Executive of Administration and Economy in the Shipping Sector·         Pharmacy Assistant ·         Physiotherapy Assistant ·         Art of Painting, ·         Graphics designer Painting·         Information Science (web designer-developer and video games)·         Technical Aesthetician of Podiatry-Nail Grooming and Oncoplastic ·         International Trade, a specialty created through the European pilot program COMINTER, in collaboration with the Ministry of Education of France and operates only at IEK Glyfada’s 모닝스타 다운로드. ·         Art of scenery·         Acting for cinema and theatre·         Public relations and communication

From its first day of operation in 1998 until today, IEK Glyfada has trained more than 4500 trainees while for the current academic year the registered amount to approximately 500 people.

 

Distinctions:

  • IEK Glyfada’s was honored by the Hellenic Europass Center (EOPPEP) on December 10, 2015 as it is one of the 10 public organizations which were among the top 30 nationwide organizations that participated in a European Mobility program in 2015 and had the most comprehensive actions mobility for this year 넷스케이프 다운로드.
  • At European level, IEK Glyfada’s participated in the global talent competition held in Leipzig, Germany in July 2013, where IEK Glyfada’s received the first prize in graphic design.
  • From 2012 until today IEK Glyfada’s has participated,directly or indirectly, in most European programs – more than 50 – and counts at least 19 international actions
  • The Institute was chosen by the Ministry of Education to participate in the works held with the Finnish company OMNIA, which had undertaken the project of apprenticeship in Vocational Training Institutes 사주박사 다운로드.

 

IEK Glyfada’s is run by the Director, the 2 Deputy Directors and 3 persons as administrative staff.