Έντυπα Καταρτιζόμενων

공의 경계 다운로드

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ-Σ.Α.Ε.Κ trash can.

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ

ΝΟΜΟΣ-50822024-Σ.Α.Ε.Κ.-fek_9_a_2024

Γενικές Αιτήσεις

 

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Γενική Αίτηση

 

Βεβαίωση Σπουδών

 

Αίτηση Για Προφορική Εξέταση Φυσικώς Αδυνάτων

 

Αιτήσεις Εγγραφής – Μετεγγραφής – Κατάταξης

 

Αίτηση Αρχικής Εγγραφής

 

Αίτηση Εγγραφής-Οριστικοποίηση

 

Αίτηση Αναγκαστικής Μετεγγραφής

 

Αίτηση Κανονικής Μετεγγραφής

 

Αίτηση Επανεγγραφής Β-Γ-Δ

 

Αίτηση Χορήγησης Ατομικού Φακέλου Λόγω Μετεγγραφής

 

Αίτηση Επαναπαρακολούθησης Καταρτιζόμενου

 

Αίτηση εγγραφής Γ’ εξαμήνου από Κατάταξη

 

Αίτηση Κατάταξης Καταρτιζόμενου ΙΕΚ

 

Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης

 

Αίτηση Χορήγησης ΒΕΚ

 

Αίτηση για απαλλαγή από πρακτική άσκηση

 

Ενημέρωση εργοδοτών πρακτικής άσκησης

 

Υποχρεώσεις εργοδοτών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

 

Έγγραφα Πρακτικής Άσκησης 2021-2027

 

Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

 

Βεβαίωση Εργοδότη

 

Μητρώο Ασκούμενου Πρακτικής Άσκησης

 

Υπεύθυνη Δήλωση Πρακτικής Άσκησης

 

Υπεύθυνη δήλωση για ασφάλιση ασθενείας

 

Πρότυπο-Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

 

Βεβαίωση Παρουσίας Εργοδότη

Apache httpd download 내일은 미스트롯 다운로드 김기사 다운로드