Εκπαιδευτές

Ευρωπαϊκά προγράμματα ΕRASMUS+ A και Β ροή
Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες 2 ροές του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, κινητικότητας, του Δημόσιου ΙΕΚ Γλυφάδας στη Ρουμανία. Στην […]
Βεβαίωση Διδακτικής Προϋπηρεσίας – Ολοκλήρωσης Έργου
Βεβαίωση Διδακτικής Προϋπηρεσίας - Ολοκλήρωσης Έργου
Έντυπο Θεμάτων Προόδου
Έντυπο Θεμάτων Εξετάσεων Προόδου 2017Α