Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΔΙΕΚ

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και με σκοπό την διατήρηση της επαφής των εκπαιδευτών και των σπουδαστών του ΙΕΚ με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη, στην πλατφόρμα Open eClass του ΔΙΕΚ Γλυφάδας μπορεί να γίνεται ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, το οποίο θα αναρτάται για το κάθε μάθημα ειδικότητας προς μελέτη από τους σπουδαστές net framework 4.5.1 다운로드.
Επιπρόσθετα, για τη διασφάλιση της αλληλεπίδρασης σπουδαστών και εκπαιδευτών θα δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης τεστ, ερωτηματολογίων ή εκπόνησης γραπτών εργασιών από τους σπουδαστές τις οποίες θα αναρτούν στην πλατφόρμα 사람 무료 다운로드.
Τέλος, και συμπληρωματικά με την πλατφόρμα, οι εκπαιδευτές σε συνεννόηση με τους σπουδαστές και το ΙΕΚ, δύνανται να χρησιμοποιήσουν και άλλα πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα όπως τη σελίδα facebook του ΙΕΚ κλπ 퍼시픽 림 ost 다운로드.
Επίσης, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το ΙΕΚ μέσω του e-mail: grammateia@iek-glyfad.att.sch.gr