Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων

Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων

1412

0

Οι απόφοιτοι ΙΕΚ της ειδικότητας   « Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» στελεχώνουν γραφεία μελετών και κατασκευών. Ο απόφοιτος πρέπει να διακρίνεται για την αισθητική του αντίληψη κυρίως όμως για την άρτια κατάρτιση στον Τεχνικό σχεδιασμό κάνοντας χρήση όλων των μέσων παραδοσιακών και ηλεκτρονικών που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, για τις οργανωτικέ ς του ικανότητες […]
Διαβάστε Περισσότερα

Showing 1-1 of total 1 course