Εξέταση φυσικώς αδυνάτων εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2024Α

Εξέταση φυσικώς αδυνάτων εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2024Α
컬투쇼 라디오 다운로드
Οι φυσικώς αδύνατοι που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στις εξετάσεις προόδου και δεν έχουν υποβάλλει δικαιολογητικά, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία της ΣΑΕΚ (κα Ντελάκη) προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση για προφορική εξέταση φυσικώς αδυνάτων http://iek-glyfad.att.sch.gr/entupa-katartizomenwn/
β) Σχετική διάγνωση
από την Δευτέρα 08/04/2024 έως την Παρασκευή 12/04/2024

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταθέσει την αίτηση και την διάγνωση υποχρεωτικά εξετάζεται ΜΟΝΟ προφορικά 2019 라이온킹.

wga patch yes24 e-book download Portable Virtual Box