ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ
열혈강호 550화 다운로드

“Κατά εξαίρεση οι πρακτικά ασκούμενοι με ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, οι οποίοι ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους θερινούς μήνες του 2022 λόγω ειδικότητας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση έως και 30/09/2023, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης 베틀넷 모바일 인증기 다운로드. Η ίδια ρύθμιση ισχύει για τους πρακτικά ασκούμενους του β’ εξαμήνου που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022.”

Όπως προκύπτει από το παραπάνω απόσπασμα, η παράταση έως και 30/09/2023 ισχύει:

1 nds 롬파일 다운로드. για τους πρακτικά ασκούμενους με ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα 치우천왕기 다운로드.

2. για τους πρακτικά ασκούμενους που κατά την ολοκλήρωση του β’ εξαμήνου τους, ξεκίνησαν πρακτική άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022, την οποία και διέκοψαν κατά την εκκίνηση του γ’ εξαμήνου τους και επρόκειτο να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση έως και 30/09/2023 Hangul yaho download. Ως εκ τούτου, για τη συγκεκριμένη κατηγορία, δεν τίθεται περιορισμός βάσει ειδικότητας